واکنش به تخریب سنگ قبر سپانلو

گروه فرهنگی: برادرزاده محمدعلی سپانلو در پی تخریب سنگ قبر این شاعر، پژوهشگر و مترجم، یاداشتی نوشت.

ادامه مطلب

view:62 منبع: بهار نیوز - 1 سال پیش