واکنش ایران به استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا گفت که راهبرد نابخرادانه آمریکا بی شک جهان را به سوی ناامنی هر چه بیشتر سوق خواهد داد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: جهان - 7 ماه پیش