واکنش آیت الله اراکی به اظهارات اخیر "روحانی" درباره نقد امام معصوم

آیت الله اراکی در واکنش به اظهارات اخیر روحانی درباره امکان نقد به امام معصوم، گفت: ظاهراً دروسی که در جوانی خوانده‌اید را فراموش کرده‌اید لذا بهتر است به سیاست خود بپردازید وقتی سوادش را ندارید اعتقادات مردم را رها کنید.

ادامه مطلب

view:46 منبع: 598 - 9 ماه پیش