واکاوی ماجرای قتل علی عبدالله صالح

جمع‌بندی علی عبدالله صالح بر این بود که با بازداشت طارق دیگر در پایتخت شکست خورده هستند؛ اما تا زمانی که نبرد در پایتخت ادامه دارد، ذمار به طور کامل در اختیار حزب مؤتمر و وفاداران به وی خواهد بود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: 598 - 11 ماه پیش