واژگونی تراکتور و مرگ کشاورز شازندی

تراکتور کشاورز شازندی حین کار در زمین کشاورزی واژگون و موجب مرگ راننده شد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش