واژگونی تراکتور و مرگ کشاورز شازندی

تراکتور کشاورز شازندی حین کار در زمین کشاورزی واژگون و موجب مرگ راننده شد.

ادامه مطلب

view:64 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش