واقعيت تلخ افت تدريجي آب هاي زيرزميني

خبرگزاري آريا - تبريز - ايرنا - افت تدريجي سطح منابع آب زيرزميني واقعيت نگران کننده و تلخي است که در صورت هر گونه بي توجهي و شانه خالي کردن همه از مشارکت در نجات اين ذخاير گرانبها مي تواند کام ما را تلخ تر کند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: آریا - 3 ماه پیش