واقعه کربلا از نگاه آمار

یکی از مباحث تاریخ عاشورا که باید بحث و بررسی درباره آن صورت گیرد، حادثه کربلا در قالب آمار و ارقام است. در این گرافیک اطلاع رسان به برخی از این آمار اشاره می‌شود.

ادامه مطلب

view:175 منبع: الف - 1 سال پیش