واعظی: ظرفیت های فراوان همکاری ایران و آذربایجان در حوزه ارتباطات وجود دارد

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن اوری اطلاعات گفت: ظرفیت های فراوان برای همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه ارتباطات وجود دارد.

ادامه مطلب

view:112 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش