واریز یارانه نقدی فردا به حسابها

رایانه نقدی دی ماه نیمه شب فردا سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مبلغ 45 هزار و 500 تومان

ادامه مطلب

view:24 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش