واردات پوشاک تنها از طریق برندهای اصلی انجام می شود

محرابی از اجرای دستورالعمل نعمت زاده برای واردات پوشاک خبر داد و گفت : از این پس واردات پوشاک به کشور تنها توسط اخذ نمایندگی رسمی با شرایط این دستورالعمل امکان پذیر است.

ادامه مطلب

view:86 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش