واردات خودرو زیر ذره بین سازمان بازرسی

قاضی سراج گفت: سازمان بازرسی با ورود به بازار خودرو، واردات، نحوه ثبت سفارش و چگونگی ثبت نام خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: فردا - 8 ماه پیش