واردات بیش از 12هزار دستگاه خودرو از بندر شهید باهنر

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنراز واردات 12 هزار و 500 دستگاه خودرو از طریق این بندر طی سال گذشته خبر داد.

ادامه مطلب

view:53 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش