وادی‌السلام؛ قبرستانی تاریخی در شهر نجف عکس

ترابر نیوز: وادی‌السلام قبرستانی بزرگ و تاریخی در شهر نجف است که به سبب وجود احادیثی درباره فضیلت آن برای شیعیان اهمیت مذهبی دارد؛ بنابر برخی روایات این قبرستان محل رجعت بعضی از پیامبران و صالحان است.

ادامه مطلب

view:57 منبع: ترابر نیوز - 1 سال پیش