واحد الکترونیکی بهترین انتخاب برای ادامه تحصیل کارمندان، زنان خانه دار و مدیران

واحد الکترونیکی هم اکنون بزرگترین دانشگاه الکترونیکی ایران است. تعداد بالای دانشجویان و ده برابر شدن تعداد آنها در 5 سال گذشته، نشاندهنده کیفیت بالا و اعتماد به این دانشگاه است. طبق آخرین نظرسنجی

ادامه مطلب

view:29 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش