هیچ دینی مانند اسلام مردم را از جهل برحذر نداشت

امام جمعه دهاقان گفت:هیچ دینی مانند اسلام مردم را از جهل برحذر نداشت و هیچ مکتبی مانند اسلام برای دانش و معرفت و آگاهی انسان‌ها ارزش قائل نیست.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش