هیچ دینی مانند اسلام مردم را از جهل برحذر نداشت

امام جمعه دهاقان گفت:هیچ دینی مانند اسلام مردم را از جهل برحذر نداشت و هیچ مکتبی مانند اسلام برای دانش و معرفت و آگاهی انسان‌ها ارزش قائل نیست.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش