هویت جسد مجهول‌الهویه زلزله کرمانشاه مشخص شد

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از شناسایی و تعیین هویت جسد مجهول‌الهویه زلزله کرمانشاه که متعلق به یک زن بود از طریق تطبیق DNA و آزمایش ژنتیک، خبر داد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: رجا - 9 ماه پیش