هوشیاری مردم در پیشگیری از سرقت خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان یزد برای پیشگیری از سرقت خودرو با یادآوری نکاتی، گفت: آموزش و آگاه سازی مردم نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت خودرو دارد که رانندگان باید به آن توجه کنند.

ادامه مطلب

view:81 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش