هنوز جزییات نحوه همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا EIB با ایران منتشر نشده است امریکا ساکت نمی ماند

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه تاسیس بانک سرمایه گذاری اروپا EIB اقدامی راهگشاست،گفت: با اینکه جزییات این همکاری هنوز منتشر نشده اما به یقین امریکا در این خصوص ساکت نخواهد ماند. - منبع خبر: آفتاب دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:16 منبع: قطره - 3 ماه پیش