هنوز جزئیات نحوه همکاری «بانک سرمایه‌گذاری اروپا EIB » با ایران منتشر نشده است امریکا ساکت نمی ماند

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه تاسیس «بانک سرمایه‌گذاری اروپا EIB »اقدامی راهگشاست،گفت: با اینکه جزئیات این همکاری هنوز منتشر نشده اما به یقین امریکا در این خصوص ساکت نخواهد ماند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش