هنوز جزئيات نحوه همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا EIB با ايران منتشر نشده است

ادامه مطلب

view:6 منبع: آریا - 1 ماه پیش