هنوز جزئيات نحوه همکاري بانک سرمايه‌گذاري اروپا EIB با ايران منتشر نشده است

ادامه مطلب

view:14 منبع: آریا - 3 ماه پیش