هنرجوی همدانی در جشنواره مهارت های هنری سوم شد

معاون آموزش متوسطه استان همدان گفت:هنرجوی همدانی در جشنواره مهارت های هنری رتبه سوم کشور را به دست آورد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش