هنجارشکنی در سواحل استان گیلان‌ از مصادیق تهاجم فرهنگی است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان گفت:‌ رفتارهای هنجارشکنانه اجتماعی و ضدفرهنگی در سواحل استان گیلان ادامه اجرای پروژه تهاجم فرهنگی است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: تسنیم - 3 ماه پیش