هم زمان با تمدید توقف موقت تحریم‌ها، 14 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند رئیس قوه قضائیه در لیست تحریم‌ها قرار گرفت شرایط 4 گانه ترامپ برای باقی ماندن در برجام

ادامه مطلب

view:27 منبع: رجا - 3 ماه پیش