همیشه به خاطر اختلاف رئیس کمیته ملي المپيك و دولت، ورزش لطمه دیده ارتباط خوب رييس کمیته با دولت، مسیر حركت ورزش را روان تر مي کند در دوران صالحی امیری در وزارت ورزش اتفاقات خوبی افتاد؛ جامعه ورزش خاطره خوبی از او دارند خانواده ورزش معتقدند او می توا

ادامه مطلب

view:74 منبع: انتخاب - 10 ماه پیش