همکاری سازمان بهداشت جهانی با روس‌ها برای مقابله با بیماری ها در جام جهانی

جام جهانی فوتبال زمانی مناسب برای گسترش بیماری های مسری و همه گیر است و حتی زمینه ایجاد اپیدمی جهانی بیماری های واگیر را دارد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش