همه چیز درباره کارت های اعتباری

چند هفته ای می شود که پای «کارت اعتباری» به کشور باز شده است. کارتی که قبلا در فیلم های خارجی می دیدیم و حسرت نداشتن آن را می خوردیم اما حالا که این کارت به ایران آمده، نباید خیلی ذوق زده شویم.

ادامه مطلب

view:147 منبع: تسنیم - 1 سال پیش