همدان شهر پاک اعتیاد

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: همدان به عنوان یک شهر عاری از اعتیاد شناخته می شود.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش