همدان شهر پاک اعتیاد

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: همدان به عنوان یک شهر عاری از اعتیاد شناخته می شود.

ادامه مطلب

view:46 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش