همبازیان منشا به او مشکوک شدند

آمادگی منشا در تمرین پرسپولیس باعث حرف و حدیث شد!

ادامه مطلب

view:67 منبع: برترین ها - 9 ماه پیش