همبازیان منشا به او مشکوک شدند

آمادگی منشا در تمرین پرسپولیس باعث حرف و حدیث شد!

ادامه مطلب

view:18 منبع: برترین ها - 1 ماه پیش