همایش یکصد و شصتمین سالگرد روابط ایران و اتریش

­همایش بزرگداشت یکصد و شصتمین سالگرد روابط ایران و اتریش با حضور پژوهشگران و استادان دانشگاه های دو کشور و مدیران ارشد وزارت امورخارجه و سفارت کشورمان در وین در محل انستیتو ایران شناسی وین برگزار شد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش