همایش ضیافت اندیشه اساتید در شیراز

هشتمین همایش ضیافت اندیشه، ویژه اساتید علوم پزشکی شیراز، از شانزدهم تیر برگزار می شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش