همایش‌های بصیرتی و تخصصی ویژه ناظران شورای نگهبان در استان بوشهر

سرپرست دفتر شورای نگهبان در استان بوشهر از ارائه آموزش‌های تخصصی به ناظران شورای نگهبان در استان بوشهر خبر داد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش