هفت سامانه برق خورشیدی خانگی در کردستان راه اندازی شده است

سنندج - ایرنا - رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: هفت سامانه خانگی تولید برق خورشیدی 5 کیلوواتی در این استان نصب و برق تولیدی آن به شبکه سراسری متصل است.

ادامه مطلب

view:11 منبع: ایرنا - 5 ماه پیش