هشدار رئیس جمهور افغانستان به نمایندگان مجلس

رئیس جمهور افغانستان گفت: از این پس اگر نمایندگان مجلس برای تقرر نزدیکانشان به وزارتخانه ها مراجعه کنند٬ در سطح رسانه ها افشا خواهند شد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش