هشدار دولت آلمان درباره خودروهای خودکار تسلا

مقامات آلمانی با ارسال نامه هایی برای مالکان خودروهای تسلا به آنها توصیه کرده اند برای فعال کردن حالت رانندگی خودکار نهایت دقت و مراقبت را داشته باشند.

ادامه مطلب

view:92 منبع: ویستا - 2 سال پیش