هشدار در خصوص استفاده از لنزهای زیبایی

دبیر کل انجمن چشم پزشکی ایران گفت: به هیچ عنوان استفاده از لنزهای زیبایی توصیه نمی شود، زیرا ممکن است منجر به کوری شوند.

ادامه مطلب

view:127 منبع: دانا - 1 سال پیش