هشدار دامپزشکی برای اثرات زیانبار استرس گرمایی در پرورش طیور

اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص استرس دمایی در پرورش طیور هشدار داد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش