هشدار دادگستری صومعه‌سرا به ایجاد کانال جعلی «رادیو سوماسرا»

روابط‌عمومی دادگستری صومعه‌سرا نسبت به ایجاد کانال جعلی «رادیو سوماسرا» هشدار داد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: افکار - 1 سال پیش