هشدار آنروا درباره اثرات منفی کاهش کمک مالی آمریکا به این سازمان

مدیرکل آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، درباره اثرات منفی کاهش کمک مالی آمریکا به این سازمان هشدار داد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش