هزینه پیامک‌های رئیس‌جمهور را چه کسی پرداخت می‌کند؟

کلید واژه امید در پیامک رئیس‌جمهور این سوء‌ظن را در افکارعمومی تقویت می‌کرد که این پیامک انتخاباتی بیشتر یک پیام تبلیغاتی برای یک جناح خاص است تا دعوت برای شرکت در فرآیند مردم سالاری.

ادامه مطلب

view:130 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش