هزینه های نمایندگی چیست؟انواع آن

1- هزینه هایی هستند که مالکان به خاطر اعمال نظارت بر عملکرد، فعالیتها و اقدامات مدیران متحمل میشوند تا اطمینان پیدا کنند مدیران در راستای حداکثر رساندن منافع آنها کار میکنند.2- هزینهای است که سهامداران برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران میپردازند.3- لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران اصطکاک یا تضاد منافعی به وجود آید که آن را مشکل یا مسئله نمایندگی مینامند.4- هزینه ... منبع خبر: تابناک دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:82 منبع: قطره - 1 سال پیش