هزار و 200 روستای منحصر به فرد استان پتانسیلی برای توسعه گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی : بیش از هزار و ۲۰۰ روستای منحصر به فرد در سطح استان وجود دارد که پتانسیل عظیمی برای توسعه گردشگری پایدار است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش