هر چهار طلاق یک تقاضا در بازار مسکن ایجاد می‌کند خانه‌های گران به رونق نمی‌رسند

ترابر نیوز: مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با بیان این که هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازار مسکن ایجاد می کند، گفت: واحدهای گران مسکونی و تجاری مشتری نخواهند داشت و به رونق نمی‌رسند.

ادامه مطلب

view:72 منبع: ترابر نیوز - 1 سال پیش