هر نوع آموزش طب ایرانی خارج از سیستم دانشگاهی غیر قانونی است

مدیر طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هر نوع مجوز فعالیت در زمینه خدمات درمانی باید از طریق دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی مشهد ارائه شود.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش