هر نوع آموزش طب ایرانی خارج از سیستم دانشگاهی غیر قانونی است

مدیر طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هر نوع مجوز فعالیت در زمینه خدمات درمانی باید از طریق دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی مشهد ارائه شود.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش