هر صبح رو به آیینه لبخند بزنیم

همیشه لبخند می‌زند و زمان صحبت کردن کلمات را به دقت انتخاب می‌کند، همین نشان می‌دهد کتاب بسیار خوانده و دایره واژگانی که در ذهن دارد، زیاد است.

ادامه مطلب

view:64 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش