هر دشمنی بخواهد علیه کشور تحرکی داشته باشد، جواب قاطعی خواهیم داد

فرمانده نزاجا گفت: هیچ خطری ایران را تهدید نمی‌کند چرا که نیرو‌های مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش