هدف ما تغییر ساعت اداری نیست

مقیمی گفت: هدف تغییر ساعت اداری نیست بلکه می خواهیم ساعت پیک را پایین بیاوریم تا قطع برق به حداقل برسد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش