هدف از حرکتی که امام شروع کرد، انقلاب اسلامی بود نه انقلاب ایران

حرکتی که امام شروع کرد یک حرکت جدید انقلابی بود نه کودتا و جنبش. هدف از این حرکت انقلاب اسلامی بود نه انقلاب ایران.

ادامه مطلب

view:62 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش