هدف آمریکا از گفتگو با عربستان درباره فناوری هسته‌ای چیست؟

براساس تحقیقات اندیشکده پژوهش‌های راهبردی «بیگن سادات»، هدف از گفت وگوهای مربوط به انتقال فناوری هسته‌ای آمریکا به عربستان رقابت عربستان با ایران است.

ادامه مطلب

view:78 منبع: فردا - 10 ماه پیش