هدف آل سعود از جنایت های بزرگ در یمن، تسلیم این ملت است

امام جمعه بروجرد گفت: هدف آل سعود از جنایت های بزرگ در یمن، تسلیم این ملت است اما دشمن هر چه بیشترتلاش کرده کمتر نتیجه گرفته و پیروز این عرصه ملت مسلمان یمن است.

ادامه مطلب

view:259 منبع: دانا - 2 سال پیش