هاشمی رفسنجانی: سیاست خارجی دولت قبل بهانه‌ای برای زورگوی جهانی بود مردم ایران در انتخابات ۹۲ تعامل با دنیا را انتخاب کردند

کار به جایی رسیده بود که برنامه داشتند تا مثل عراق، در ایران هم نفت در برابر غذا باشد که مردم ایران، با انتخاب دولت تدبیر و امید، به دنیا ثابت کرده‌اند که ایرانیان هم در برابر حمله‌ها مقاوم هستند و هم می‌خواهند با دنیا کار کنند.

ادامه مطلب

view:112 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش